Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „POKÓJ”

Organizacja Pożytku Publicznego
Al. I Dywizji 16/18; 91-836 ŁÓDŹ
nr tel. 42 654 56 78, 48 515 141 459

1%
KRS 0000208390
sprawdź w wykazie MS.Gov.pl

Bardzo dziękujemy za przekazanie nam 1%

Jak wykorzystaliśmy 1% podatku w 2020r.

Przekazaliście Państwo na naszą organizację środki w wysokości ok.15 000 zł, które wykorzystaliśmy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia tj.:

-dofinansowanie wyjazdów integracyjnych -wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne i edukacyjne
-promowanie twórczości osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz niepełnosprawnych – organizacja kiermaszy , ulotki, strona internetowa,prasa
-organizacja imprez integracyjnych z innymi placówkami dla niepełnosprawnych
-organizacja warsztatów fotograficznych w siedzibie placówki i w plenerze
-zakup materiałów do zajęć terapeutycznych
– zorganizowaliśmy wigilię i zakupiliśmy słodycze do paczek świątecznych