Po raz kolejny uczestniczyliśmy w Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej przy ul. Piotrkowskiej .

Organizatorami Targów były 2 organizacje- Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne ?Ja-Ty-My? oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych .

„Targi to wydarzenie o wyjątkowym charakterze. W jednym miejscu prezentować się będą przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne. Wszyscy działają w naszym regionie tworząc nowe miejsca pracy, działając na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (z powodu niepełnosprawności, trudnej sytuacji życiowej, choroby), wspierając poprzez rehabilitację społeczną i zdrowotną, angażują się w różnego rodzaju inicjatywy ? integrują środowisko lokalne, przeciwdziałają dyskryminacji i przełamują opory społeczne, promują postawy obywatelskie.”

Zobacz inne wpisy z kategorii Aktualności, Nasze prace