Punkt Aktywizacji w Zgierzu zaprosił podopiecznych naszego Stowarzyszenia do udziału w projekcie pt.:
„Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II”
Projekt systemowy realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012. Projekt jest drugą edycją wsparcia osób z upośledzeniem umysłowym na rynku pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz inne wpisy z kategorii Aktualności