Zadanie :Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób-Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym  zostało realizowane poprzez zorganizowanie spotkań i wyjazdów kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych  dla osób z niepełnosprawnościami wspierającymi ich aktywność w tych dziedzinach.

Głównym celem zadania była integracja i zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, a tym samym zapobieganie izolacji społecznej  i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych

Zadanie  realizowane było w terminie od 01.08.2019 do 31.12.2019

Cel ten został zrealizowany poprzez organizację:

  1. Imprezy kulturalnej ? byliśmy w Teatrze Muzycznym na wspaniałym przedstawieniu „Madagaskar”
  2. Imprezy edukacyjnej – zajęcia artystyczne zorganizowane razem z pracownią Kreateria. Takie zajęcia wyzwalają  kreatywność i pobudzają ciekawość, emocje, a także wzbogacają się zainteresowania różnymi technikami plastycznymi, jakich jeszcze nasi podopieczni nie odkryli. Zajęcia były prowadzone w 4 grupach po 10 osób niepełnosprawnych. Każda grupa  brała udział w warsztatach tworzenia różnych form z wykorzystaniem powertexu  oraz tworzenia różnych prac z wykorzystaniem bardzo ciekawych efektów specjalnych np.: efekt rdzy, efekt mchu , kamienia i spękań. Zajęcia będą prowadzone w naszej siedzibie w pracowni plastycznej.
  3. Imprezy rekreacyjnej ? zajęcia taneczno-fitnessowe Zumba i Salsation prowadzone  przez doświadczoną trenerkę  klubu fitness w Łodzi w 2-ch grupach po 20 osób niepełnosprawnych.  Każdy adresat zadania mógł skorzystać z tej formy rekreacji 5 razy podczas trwania zadania. Zumba i Salsation angażują nie tylko ciało, ale i umysł (choreografie służą poprawie umiejętności radzenia sobie ze złymi emocjami). Najważniejsza jest dobra zabawa ? przy okazji rozwija się muzykalność, świadomość własnego ciała i  sprawność fizyczna, bez nadmiernej rozbudowy masy mięśniowej. Zajęcia prowadzone były w sali muzyczno-tanecznej w naszej placówce.

Warsztaty artystyczne prowadzone były przez Honoratę Klukojć  z Pracowni Kreateria z Wrocławia.

Warsztaty taneczne z Sylwią Stefaniak i Rafałem Waliszewskim.

Zobacz inne wpisy z kategorii Aktualności