ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU   – każdy produkt jest niepowtarzalny ,bo wykonany jest ręcznie przez naszych podopiecznych . Dochód ze sprzedaży przeznaczamy na realizację celów statutowych .

NASZ SKLEP INTERNETOWY

_DSC0702

___________________________________________________________

Uruchomiliśmy możliwość wpłaty Darowizny Online


zapraszamy do wpłat >

———————————–———————————–———————————–——————

Dziękujemy Państwu za wsparcie naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie 1% podatku w Waszej deklaracji PIT – nasz nr KRS 0000208390.

 _________________________________________________________________________

O NAS – trochę informacji i filmów.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „POKÓJ” powstało i uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego w 2004r ,ale Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzimy od 1994 roku .

Celem Stowarzyszenia jest włączanie osób upośledzonych umysłowo do życia społecznego i zawodowego, integracja ze środowiskiem pełnosprawnych, wyzwalanie poczucia własnej wartości, podwyższenie aktywności fizycznej i psychicznej oraz rozwój zainteresowań.

Prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony  dla 40 osób dorosłych ze znacznym, jak również z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zakwalifikowanych na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej.

Folder na 25 lecie WTZ

Rehabilitacja społeczna i zawodowa to długi proces, ale naprawdę można osiągnąć bardzo wiele. Stwarzamy uczestnikom możliwość przebywania w grupie, tworzenia więzi emocjonalnych oraz to co najważniejsze – możliwość uczenia się i wykonywania przydatnych społecznie zajęć -czyli przygotowanie do pracy.

A praca jest podstawą egzystencji i jest najważniejsza w życiu każdego człowieka. Dzięki pracy wzrasta nasza wartość .

Naszym zadaniem jest pokazanie bardziej sprawnym, że ci mniej sprawni też mogą być bardzo zdolni – potrafią pięknie tańczyć, śpiewać, grać i malować, ale także bardzo sumiennie i solidnie pracować.

Ich niepełnosprawność jest tylko nietypowością, która nie uwłacza godności człowieka.

W wirze codziennego życia i problemów , nie możemy zapomnieć że obok nas są ludzie potrzebujący pomocy.

My podjęliśmy się tego zadania , jesteśmy z tego dumni i mamy ogromną satysfakcję kiedy nasi podopieczni osiągają drobne sukcesy i są szczęśliwi.

Bardzo trudno będzie nam zaakceptować osoby niepełnosprawne bez zrozumienia na czym polega ich niepełnosprawność. Dlatego poprzez ten katalog chcemy przybliżyć i pokazać wszystkim osoby niepełnosprawne .

Dzięki możliwości uzyskania funduszy z 1% podatku nasza pomoc

może być bardziej wszechstronna i pozwoli osobom niepełnosprawnym na realizację marzeń i życie z godnością.

„Dobrze widzi się tylko sercem ! „

Patrzenie sercem to wrażliwość na krzywdę innych.

Dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych za przekazanie na rzecz naszej organizacji 1% podatku.