Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „POKÓJ”

Organizacja Pożytku Publicznego
Al. I Dywizji 16/18; 91-836 ŁÓDŹ
nr tel. 42 654 56 78, 48 515 141 459

KRS 0000208390 sprawdź w wykazie NIW.Gov.pl

Bardzo dziękujemy za przekazanie nam 1,5%