– wycieczki
– zajęcia kulturalno-artystyczne
– zajęcia sportowo-rekreacyjne