Dwadzieścia dziewięć lat temu mało kto wiedział, co to jest Warsztat Terapii Zajęciowej. A niepełnosprawność była tematem tabu. Podjęliśmy się wtedy utworzenia takiej placówki, dzięki inicjatywie Prezesa ds. Rehabilitacji w Spółdzielni „Pokój” – p. Józefa Felisiaka.

Nasza praca zaczęła się dużo wcześniej przed oficjalnym otwarciem warsztatu, ponieważ musieliśmy kupić wszystko, co było potrzebne i urządzić każde pomieszczenie.
Ale najważniejszą sprawą było odszukanie i przekonanie niepełnosprawnych i ich rodzin, że mogą wyjść z domu i uczestniczyć w zajęciach.
Obecnie jest w Polsce 645 warsztatów, które obejmują terapią ok. 19 tyś. osób niepełnosprawnych.

Warsztaty terapii spełniają bardzo ważną i szczególną rolę w całym systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, bowiem prowadzą rehabilitację społeczną i zawodową osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia podjęcie pracy, czyli najsłabszym, najbardziej pokrzywdzonym przez los. Dlatego proces skutecznej rehabilitacji zawodowej jest bardzo trudnym zadaniem, a w wielu przypadkach w ogóle niemożliwy.
Wielu naszych podopiecznych przez długi okres musiało przystosować się do życia w grupie, do współpracy, do pomocy innym. W ten sposób kształtujemy podstawy do zaistnienia osoby niepełnosprawnej jako członka społeczności, aby mogły prowadzić możliwie samodzielne i aktywne życie w swoim środowisku, a może nawet w środowisku zawodowym.

Nasi uczestnicy brali udział w wielu szkoleniach zawodowych i kilka osób mogłoby podjąć pracę, ale niestety pracodawcy boją się osób upośledzonych umysłowo. Jednak mimo takich przeszkód, dwójka naszych uczestników w ostatnim czasie zostało zatrudnionych. Są bardzo zadowoleni ze swojej pracy i dumni, że mogą sami zarabiać, czują się potrzebni i dowartościowani.

Oprócz rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzimy zajęcia ruchowe (różnego rodzaju) oraz zajęcia muzyczne.
Współdziałamy z innymi organizacjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych, organizujemy imprezy artystyczne i kulturalne oraz zajęcia muzyczne i artystyczne dla osób niepełnosprawnych.

W 2005, 2006 oraz 2007 roku byliśmy organizatorami koncertów w Filharmonii Łódzkiej i Teatrze Wielkim w Łodzi.
Zaprosiliśmy placówki działające na rzecz osób niepełnosprawnych, a także przedszkola – ogółem na scenie w Filharmonii wystąpiło ok. 100 osób. Na widowni natomiast było ok. 600 osób niepełnosprawnych.

Od wielu lat współpracujemy z łódzkimi domami kultury przygotowując liczne programy wokalno – taneczne, różnorodne tematycznie.
Osoby niepełnosprawne bardzo lubią muzykę i taniec oraz inne środki artystyczne, lubią występować na scenie, czują się wtedy dumni i szczęśliwi.
Jest to jedna z najlepszych form rehabilitacji szczególnie dla osób upośledzonych umysłowo.

Ponadto corocznie organizujemy kilkudniowe wycieczki krajoznawczo -rekreacyjne. Dzięki temu byliśmy w wielu pięknych miejscach Polski.
Dla wielu naszych podopiecznych jest to jedyna okazja wyjazdu gdziekolwiek i zobaczenia więcej niż widzą na co dzień.

W ogóle możliwość wyjścia z domu, spotkanie się z innymi, możliwość wykonywania użytecznej pracy jest dla naszych podopiecznych całym życiem.