1. Grażyna Paszkiewicz-Prokop – Kierownik WTZ
2. Krystyna Rauze – Pielęgniarka
3. Renata Dachtera – Instruktor kinezyterapii
4. Maria Derejczyk – Psycholog
5. Andrzej Prokop – Instruktor terapii zajęciowej( pracownia techniczna i muzykoterapia)
6. Maja Zabolska – Instruktor terapii zajęciowej (pracownia rękodzieła artystycznego)
7. Agnieszka Zepp-Orłowska – Instruktor terapii zajęciowej (pracownia rękodzieła artystycznego)
8. Aleksandra Mańkowska – Instruktor terapii zajęciowej (pracownia plastyczna)
9. Dorota Błaszczyk – Instruktor terapii zajęciowej (pracownia plastyczna)
10. Małgorzata Tygielska – Instruktor terapii zajęciowej (pracownia rękodzieła artystycznego)
11. Agnieszka Białecka -Instruktor terapii zajęciowej (pracownia plastyczna)
12. Jacek Trybuła – Instruktor w pracowni komputerowo-poligraficznej
13. Ireneusz Lewandowski – Kierowca
14. Bożena Zapart – prac.gosp.
15. Magdalena Łopińska – Doradca zawodowy
16. Jolanta Piszko – pracownik socjalny