1.Grażyna Paszkiewicz-Prokop – Kierownik WTZ
2.Krystyna Rauze – Pielęgniarka
3.Renata Dachtera – Instruktor kinezyterapii
4.Maria Derejczyk – Psycholog
5.Andrzej Prokop – Instruktor terapii zajęciowej( pracownia techniczna i muzykoterapia)
6.Patrycja Kujawa – Instruktor terapii zajęciowej (pracownia rękodzieła artystycznego)
7.Agnieszka Zepp-Orłowska – Instruktor terapii zajęciowej (pracownia rękodzieła artystycznego)
8.Aleksandra Mańkowska – Instruktor terapii zajęciowej (pracownia plastyczna)
9.Karolina Wasilewska – Instruktor terapii zajęciowej (pracownia plastyczna)
10.Małgorzata Tygielska – Instruktor terapii zajęciowej (pracownia rękodzieła artystycznego)
11.Agnieszka Białecka -Instruktor terapii zajęciowej (pracownia plastyczna)
12. Jacek Trybuła – Instruktor w pracowni komputerowo-poligraficznej
12. Ireneusz Lewandowski – Kierowca
14. Bożena Zapart – prac.gosp.

Zarząd Stowarzyszenia :

Grażyna Paszkiewicz-Prokop -Prezes Zarządu
Małgorzata Tygielska – Z-ca Prezesa Zarządu
Agnieszka Białecka – Sekretarz Zarządu

Agnieszka Woźniak – Skarbnik Zarządu
Andrzej Prokop – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia :

Alicja Cholewa – Przewodnicząca Komisji
Halina Czarnecka – Z-ca Przewodn. Komisji
Andrzej Bogusiak – Członek Komisji