Aktywizacja zawodowa czyli rehabilitacja zawodowa prowadzona jest w naszym WTZ w wielu kierunkach. Staramy się naszych uczestników przygotować do pracy w wielu zawodach. Nasze działania :

  1. Współpracujemy na stałe z Centrum Doradztwa Zawodowego w Zgierzu- dzięki temu pracę na otwartym rynku pracy podjęły 4 osoby  w ciągu ostatnich 7 lat i pracują nadal.

W roku 2022  1 osoba została skierowana do pracy w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej.

  1. W ramach rehabilitacji zawodowej w 2013r. utworzyliśmy pracownię komputerowo-poligraficzną przygotowującą do pracy w zawodzie związanym z obsługą komputera i urządzeń poligraficznych.
  2. Od 2012r. zatrudniamy doradcę zawodowego , który w sposób ciągły pracuje z uczestnikami WTZ przygotowując ich do podjęcia zatrudnienia.
  3. W 2019 r podpisaliśmy umowę z zakładem pracy chronionej -Spółdzielnią Elektrotechniczną „Pokój” -na podstawie której uczestnicy naszego WTZ mogą odbywać praktyki zawodowe na terenie zakładu pracy na wydziale Montażu.

W roku 2020   20 osób odbyło takie praktyki w zawodzie montera -wykonywali prace : skręcanie zacisków, składanie złączek           elektrotechnicznych różnego typu.

Na podstawie tej samej umowy w 2022 roku wykonywaliśmy pracę w naszej placówce- otrzymywaliśmy elementy elektrotechniczne  do zmontowania lub rozmontowania. Tego rodzaju prace wykonywało 20 osób. Praktyki zawodowe prowadzone są nadal – jest to nauka zawodu – monter osprzętu elektrycznego.

  1. Współpraca z dużym zakładem krawieckim -Firmą DARTEX – 20 osób może odbywać praktyki zawodowe na stanowiskach -pomoc szwaczki, pomoc pakowacza.
  2. Spotkania z ludźmi różnych zawodów ,poznawanie ich charakteru pracy

– warsztaty teatralne z aktorem Teatru Powszechnego

– spotkanie z pracownikami konnego oddziału Straży Miejskiej w Łodzi

– spotkanie z pracownikami Muzeum Archeologicznego w Łodzi

  1. Nawiązanie współpracy z Fundacją „Twórczy Żar „ i Pracownią Edukacyją w  Janowie Lubelskim -poznajemy nowe techniki pracy
  2.  Nawiązanie współpracy z Pracownią „Tytka „ -uczestniczymy w warsztatach kulinarnych
  3.  Nawiązanie współpracy z Firmą Cateringową MAG-DAN- gdzie uczymy się jak wygląda praca w restauracji