Prowadzimy w sposób ciągły realizację zadań rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych oraz zajęcia warsztatowe przystosowujące do pracy. Ponadto zgodnie ze Statutem organizujemy zajęcia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo głównie w stopniu umiarkowanym, współdziałamy z innymi organizacjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych, organizujemy imprezy artystyczne i kulturalne, zajęcia muzyczne i artystyczne oraz wycieczki i spotkania integracyjne. W kwietniu 2008r byliśmy na 1-dniowej wycieczce we Wrocławiu, w czerwcu 2008 r. zorganizowaliśmy 4-dniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego połączoną z plenerem malarskim we współpracy z Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych w Kazimierzu D. Byliśmy także na wycieczkach typowo historycznych ? zwiedzanie zabytków Łodzi oraz szlakiem pierwszych Piastów w Sieradzu.

Od wielu lat współpracujemy z łódzkimi domami kultury przygotowując liczne programy wokalno-taneczne różnorodne tematycznie. Osoby niepełnosprawne bardzo lubią muzykę i taniec oraz inne środki artystyczne, lubią występować na scenie, czują się wtedy dumni i szczęśliwi. Jest to jedna z najlepszych form rehabilitacji szczególnie dla osób upośledzonych umysłowo.

W 2007 r. nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Pomocy Dzieciom ?Jaś i Małgosia?, polegającą na realizacji projektu z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt ?Teatr bez kurtyny? ma na celu rehabilitację i integrację osób niepełnosprawnych poprzez działania teatralne.

W ramach zajęć teatralnych zostało przygotowane przedstawienie pt. ?Wszyscy jesteśmy nienormalni?, które zostało w 2008 r. wystawione w Centrum Manufaktura, a w 2009 r., w Teatrze imienia Jaracza w Łodzi. Ponadto przygotowaliśmy wspólnie z grupą studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi projekt przy wsparciu Narodowej Agencji Programu ?Młodzież w Działaniu? pt. ?Media w świecie wartości? na zasadzie edukacyjnych warsztatów filmowych. Warsztaty mają na celu zaangażowanie młodzieży z mniejszymi szansami do udziału w życiu społecznym oraz kulturalnym, do aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji filmu oraz integracji ze środowiskiem artystycznym.

Jest to innowacyjne przedsięwzięcie stwarzające możliwość kompleksowego poznania wszystkich etapów powstawania dzieła filmowego, począwszy od pomysłu, poprzez tworzenie scenariusza, scenografii, realizację zdjęć, montaż oraz promocję filmu (reklama, dystrybucja).

W 2009r. otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ? na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Kupiliśmy Atlas 3-stanowiskowy, wioślarza oraz piłki rehabilitacyjne.

Zadaniem naszego Stowarzyszenia jest kompleksowa rehabilitacja osób upośledzonych, u których występuje wiele schorzeń współistniejących, a głównie wad fizycznych ? niedowłady kończyn, wady postawy, przykurcze mięśni, zaburzenia koordynacji ruchowej, wydolności oddechowo – krążeniowej i inne. Dlatego bardzo ważnym elementem całej rehabilitacji jest rehabilitacja ruchowa.

Zakup dodatkowego sprzętu do rehabilitacji pozwala nam na rozszerzenie ilości i jakości wykonywanych ćwiczeń fizycznych.

Prowadzona w ciągu miesiąca rehabilitacja obejmuje przeciętnie 35 osób ? młodzieży ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Otrzymaliśmy także dofinansowanie w 2009 r. z PFRON i UMŁ na zorganizowanie wycieczki krajoznawczo – rekreacyjnej w Pieniny dla 30 osób niepełnosprawnych. Wycieczka odbyła się w terminie od 14 do 19 września. Program wycieczki obejmował wiele atrakcji m.in.: wędrówki piesze szlakami górskimi, spływ Dunajcem, przejazd kolejką górską i zwiedzanie uzdrowisk. Dzięki temu osiągnęliśmy następujące cele: integracja osób niepełnosprawnych, kultywowanie i pielęgnacja tradycji narodowych, rozwój zainteresowań – zapoznanie się z historią Polski, jej najpiękniejszymi zakątkami i zabytkami, a przede wszystkim poznanie kultury regionalnej i XIX wiecznej architektury zdrojowej uzdrowisk Pienińskiego Parku Narodowego.

W 2009 r. ze środków UMŁ otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt ?Psychoterapia tańcem i ruchem?. Rezultatem tego projektu jest teledysk pt. ?Cudowny lek?.

We wrześniu 2010r. zrealizowaliśmy projekt „Krainą Wielkich Jezior do integracji -cud natury ,cudem dla człowieka”. Konkurs organizowało Regionalne Centrum Polityki Społecznej ze środków PFRON.

W ramach projektu wyjechaliśmy na 7-io dniową wycieczkę na Mazury i do Wilna. W trakcie wycieczki nasi podopieczni fotografowali przyrodę co zostało udokumentowane w wydanym przez nas albumie.

W 2011 roku otrzymaliśmy środki z Urzędu Miasta Łodzi na zorganizowanie szkolenia Nordic Walking w Warszawie . Uczyliśmy się maszerować z kijkami w Lesie Kabackim. Zwiedziliśmy Starówkę Warszawy.

W dniach 5-9 września 2011r. byliśmy na wycieczce w ramach projektu ” Karkonosze – cudowne miejsce na ziemi”. Nasz projekt został dofinansowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego ze środków PFRON.

Natomiast w grudniu 2011r. zorganizowaliśmy koncert w Filharmonii Łódzkiej pt.: ” Znamy się tylko z widzenia ” z udziałem zespołu TRUBADURZY. Koncert został dofinansowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego ze środków PFRON.

W 2012 r. zrealizowaliśmy nasz projekt „Blaski polskiej historii ” – byliśmy na wycieczce w Krakowie. Projekt dofinansował Zarząd Województwa Łódzkiego.

W listopadzie 2012r. zrealizowaliśmy projekt „Chcemy umieć więcej” – zakupiliśmy komputery do pracowni i odbyły się szkolenia komputerowe osób niepełnosprawnych. Projekt został dofinansowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego ze środków PFRON.

W czerwcu 2013r.nasze Stowarzyszenie zorganizowało konkurs piosenki pt.: „Piosenka jest dobra na wszystko ” w gościnnym Jagiellońskim Ośrodku Kultury. Na organizację konkursu otrzymaliśmy dotację od Zarządu Województwa Łódzkiego i Urzędu Miasta Łodzi. Zgłosiło się 15 placówek z województwa łódzkiego. Konkurs prowadził Krzysztof Kaczmarek , a akompaniował zespół San Marino. Wszyscy bawili się wspaniale . Jury przyznało I miejsce solistce z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Rąbienia za wykonanie piosenki „Kawiarenki ” z rep. I. Jarockiej. II miejsce zajął Warsztat Terapii przy Sp-ni „Orpel” w Łodzi za brawurowe wykonanie piosenki „Jesteś szalona”. III miejsce zajęło nasze Stowarzyszenie za piosenkę i taniec „My Cyganie” oraz Stowarzyszenie ze Zgierza za piosenkę „Ostatnia nocka ” z rep. M. Maleńczuka.

W październiku 2013r.byliśmy na wycieczce w Białowieskim Parku Narodowym w ramach projektu „W sercu puszczy” dofinansowanego przez Zarząd Województwa Łódzkiego z funduszu PFRON.
Zwiedziliśmy najciekawsze miejsca Białowieży i okolic. Mieszkaliśmy w samym Parku Pałacowym w Białowieży . Przede wszystkim wybraliśmy się do Rezerwatu Żubrów i przeszliśmy Szlakiem Dębów Królewskich. Zwiedziliśmy przepiękne Muzeum Przyrodnicze i Skansen w Białowieży. Natomiast w Hajnówce zobaczyliśmy majestatyczny Sobór Trójcy Świętej . Zachwyciła nas też Święta Góra Grabarka. Dodatkową atrakcją wycieczki było ognisko nad stawami ,gdzie buszowały bobry. Poza tym dopisała nam pogoda – mogliśmy w pełnym słońcu podziwiać uroki Podlasia w jesiennych barwach.

W maju 2014 dzięki dotacji Zarządu Województwa Łódzkiego i Urzędu Miasta Łodzi zorganizowaliśmy II konkurs piosenki pt. „Piosenka jest dobra na wszystko” , w którym wystąpiło 18 zespołów i solistów.
W kategorii zespoły –
I miejsce zajął Warsztat Terapii Zajęciowej przy TPD przy ul. Plantowej
II miejsce- Warsztat Terapii przy Polskim Związku Głuchych
III miejsce -Warsztat Terapii „Nowa Zorza”
IV miejsce – Warsztat Terapii z Łęczycy

W kategorii soliści:
I miejsce – Sylwia Grzegorzewska Warsztat Terapii „Pokój”
II miejsce – Maria Szychowska Warsztat Terapii „Pokój”
III miejsce – Marta Piętka Warsztat Terapii z Pabianic
IV miejsce- Anna Wągrowska Warsztat Terapii „Słyszę Serce”

Pozostali wykonawcy otrzymali wyróżnienia.

W październiku 2014r, zorganizowaliśmy imprezę pt.: ?Ze sztuką nam do twarzy? promującą twórczość osób niepełnosprawnych ?uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
Zadanie zostało dofinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego ze środków PFRON.
Realizacja zadania była możliwa dzięki aktywnemu zaangażowaniu 5-ciu warsztatów terapii zajęciowej ,które ukończyły lub niedługo ukończą 20 lat swojej działalności.
-WTZ przy Spółdzielni Inwalidów ?Zgoda? w Konstantynowie
-WTZ przy Specjalnym Ośrodku Szkolno ?Wych. nr 3
-WTZ przy Stowarzyszeniu Pomocy przyjaciołom Niepełnosprawnym ?Nowa Zorza?
-WTZ przy Spółdzielni Usług Handlowo-Technicznych ?Orpel?
-i my WTZ przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ?Pokój?, które obchodzi jubileusz właśnie 3 października.

We wrześniu 2014r. otrzymaliśmy dofinansowanie od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego . Pierwszoplanowym rezultatem, jaki chcieliśmy uzyskać dzięki realizacji naszego zadania to jest wyjście osób niepełnosprawnych z izolacji społecznej poprzez aktywny udział w wydarzeniach kulturalno ?edukacyjno -rekreacyjnych. W ramach projektu zaplanowaliśmy wyjście do Teatru Wielkiego na operę „Carmen” , poza tym co tydzień mamy zajęcia rekreacyjne na basenie oraz byliśmy w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


 

 

 

2015r.

We wrześniu 2015 dzięki dotacji Zarządu Województwa Łódzkiego i Urzędu Miasta Łodzi zorganizowaliśmy III konkurs piosenki pt. „Piosenka jest dobra na wszystko” , w którym wystąpiło 18 zespołów i solistów z województwa łódzkiego.
_DSC0398

We wrześniu zrealizowaliśmy zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego -Imprezę sportowo-rekreacyjną pt. „Jesteśmy silni i zdrowi”.
_DSC0425

Od września do grudnia realizowaliśmy zadanie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego . W ramach tego zadania byliśmy w teatrze muzycznym , mieliśmy zajęcia artystyczne – ceramika, malarstwo olejne, akwarelowe, grafika i papier czerpany  ,oraz zajęcia ruchowe  – zumba.

 

Dzięki dotacji Miasta Łodzi wydaliśmy kalendarz na 2016r. ze zdjęciami naszego miasta wykonanymi przez naszych podopiecznych.
kalendarz_small_28_08_1105

 

2016r.

W maju byliśmy na wycieczce w Szwajcarii Saksońskiej i Wrocławiu. Dofinansował nas PFRON .

_DSC0024

We wrześniu 2016 dzięki dotacji Zarządu Województwa Łódzkiego zorganizowaliśmy IV konkurs piosenki pt. „Piosenka jest dobra na wszystko” , w którym wystąpiło 18 zespołów i solistów z województwa łódzkiego.

_DSC0174

Od września do grudnia realizowaliśmy zadanie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego . W ramach tego zadania byliśmy w teatrze , mieliśmy zajęcia artystyczne – ceramika, malowanie na szkle i filcowanie ,oraz zajęcia ruchowe w kręgielni.

_DSC0931

2017r. 

Wrzesień

Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Łodzi- Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych -wydaliśmy kalendarz na rok 2018 ze zdjęciami zrobionymi przez naszych podopiecznych podczas warsztatów fotograficznych.

Wrzesień-grudzień

W ramach konkursu Wsparcie społeczne  dzięki dofinansowaniu przez Wojewodę Łódzkiego  zorganizowaliśmy:

1.Imprezę kulturalną ?  wybraliśmy  się do Teatru Powszechnego w Łodzi na przedstawienie pt. „Szalone nożyczki”

2.Imprezę edukacyjną- zajęcia plastyczne w Pracowni ?Pod Złotym Jamnikiem? w skansenie obok Białej fabryki – gdzie można poeksperymentować, dotknąć i doświadczyć. Tam wyzwala się kreatywność i pobudza ciekawość, emocje , a także wzbogacają się zainteresowania różnymi technikami plastycznymi ,jakich jeszcze nie odkryli. Zajęcia były prowadzone w 4 grupach po 10 osób niepełnosprawnych. Każda grupa  brała udział w warsztatach malowania tkanin?batik, podstawy witrażu, oraz w zajęciach artystycznych: tworzenie mozaiki z różnych produktów, tworzenie mini ogródków z elementami ceramiki i żywej zieleni.

3.Imprezy rekreacyjnej – gry i zabawy połączone z elementami wspinaczki w Parku Linowym. Impreza odbyła się w 2-ch grupach po 20 osób niepełnosprawnych.

2018r.

Czerwiec

W dniach 17-23 czerwca 2018r. byliśmy w Jantarze na obozie sportowo -rekreacyjnym . Dofinansowanie otrzymaliśmy z MOPS ze środków PFRON.

Zawody sportowe obejmowały elementy koszykówki, siatkówki, boule, mini golf. Poza tym lekkoatletyka oraz gry i zabawy plenerowe -głównie na plaży.

Wrzesień –

V Konkurs Piosenki „Piosenka jest dobra na wszystko” dzięki dotacji Zarządu Województwa Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi.

 

Wrzesień-grudzień

Zadanie w ramach konkursu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego-Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym  zostało zrealizowane poprzez zorganizowanie spotkań i wyjazdów kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych  dla osób z niepełnosprawnościami wspierającymi ich aktywność w tej dziedzinach.

Głównym celem zadania była integracja i zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, a tym samym zapobieganie izolacji społecznej i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych.

Zadanie zrealizowane zostało w terminie od 01.08.2018 do 31.12.2018.

Cel ten został zrealizowany poprzez organizację:

 1. Imprezy kulturalnej ? wybraliśmy się się do Boening,boening”
 2. Imprezy edukacyjnej – zajęcia artystyczne w Akademii Rękodzieła w Łodzi- gdzie można poeksperymentować, dotknąć i doświadczyć. Tam wyzwala się kreatywność i pobudza ciekawość, emocje, a także wzbogacają się zainteresowania różnymi technikami plastycznymi, jakich jeszcze nie odkryli. Zajęcia będą prowadzone w 4 grupach po 10 osób niepełnosprawnych. Każda grupa brała udział w warsztatach tworzenia kwiatów z foamiranu , ozdabiania starych mebli i technik mixed ?media.
 3. Imprezy rekreacyjnej ? jeden dzień w Termach Uniejów.Teatru Powszechnegow Łodzi na przedstawienie pt.: Boening,boening”
 4. Imprezy edukacyjnej – zajęcia artystyczne w Akademii Rękodzieła w Łodzi- gdzie można poeksperymentować, dotknąć i doświadczyć. Tam wyzwala się kreatywność i pobudza ciekawość, emocje, a także wzbogacają się zainteresowania różnymi technikami plastycznymi, jakich jeszcze nie odkryli. Zajęcia będą prowadzone w 4 grupach po 10 osób niepełnosprawnych. Każda grupa brała udział w warsztatach tworzenia kwiatów z foamiranu , ozdabiania starych mebli i technik mixed ?media.
 5. Imprezy rekreacyjnej ? jeden dzień w Termach Uniejów.

2019r

Zadanie w ramach konkursu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego :Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób-Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym  zostało realizowane poprzez zorganizowanie spotkań i wyjazdów kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych  dla osób z niepełnosprawnościami wspierającymi ich aktywność w tych dziedzinach.

Głównym celem zadania była integracja i zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, a tym samym zapobieganie izolacji społecznej  i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych

Zadanie  realizowane było w terminie od 01.08.2019 do 31.12.2019

Cel ten został zrealizowany poprzez organizację:

 1. Imprezy kulturalnej ? byliśmy w Teatrze Muzycznym na wspaniałym przedstawieniu „Madagaskar”
 2. Imprezy edukacyjnej – zajęcia artystyczne zorganizowane razem z pracownią Kreateria. Takie zajęcia wyzwalają  kreatywność i pobudzają ciekawość, emocje, a także wzbogacają się zainteresowania różnymi technikami plastycznymi, jakich jeszcze nasi podopieczni nie odkryli. Zajęcia były prowadzone w 4 grupach po 10 osób niepełnosprawnych. Każda grupa  brała udział w warsztatach tworzenia różnych form z wykorzystaniem powertexu  oraz tworzenia różnych prac z wykorzystaniem bardzo ciekawych efektów specjalnych np.: efekt rdzy, efekt mchu , kamienia i spękań. Zajęcia będą prowadzone w naszej siedzibie w pracowni plastycznej.
 3. Imprezy rekreacyjnej ? zajęcia taneczno-fitnessowe Zumba i Salsation prowadzone  przez doświadczoną trenerkę  klubu fitness w Łodzi w 2-ch grupach po 20 osób niepełnosprawnych.  Każdy adresat zadania mógł skorzystać z tej formy rekreacji 5 razy podczas trwania zadania. Zumba i Salsation angażują nie tylko ciało, ale i umysł (choreografie służą poprawie umiejętności radzenia sobie ze złymi emocjami). Najważniejsza jest dobra zabawa ? przy okazji rozwija się muzykalność, świadomość własnego ciała i  sprawność fizyczna, bez nadmiernej rozbudowy masy mięśniowej. Zajęcia prowadzone były w sali muzyczno-tanecznej w naszej placówce.

_DSC0909

_DSC0555

 

 

W 2021r. w ramach zadania Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”  w terminie od 01.08.2021 do 31.12.2021. zorganizowaliśmy:

 1. Imprezę kulturalną –  wybraliśmy się do Teatru Powszechnego w Łodzi na przedstawienie  pt.: „Dobra Zmiana”.
 2. Imprezę edukacyjną – zajęcia artystyczne zorganizowane razem z dwiema  pracowniami rękodzieła Fundacją „Twórczy Żar „ oraz „Foamiran w Polsce „ .

 Zajęcia były bardzo ciekawe, wyzwalające kreatywność i emocje, a także rozwijające zainteresowania różnymi technikami plastycznymi, jakich jeszcze nasi podopieczni nie odkryli. Zajęcia były prowadzone w 8 grupach po 5 osób niepełnosprawnych. Każda grupa  brała udział w warsztatach tworzenia różnych form z wykorzystaniem zimnej porcelany, foamiranu  oraz tworzenia różnych prac za pomocą bardzo ciekawych efektów. Zajęcia były prowadzone w naszej siedzibie w pracowni plastycznej .

 1. Imprezę rekreacyjną – zajęcia relaksacyjno-odprężające przy muzyce prowadzone  były przez doświadczoną trenerkę  klubu fitness w Łodzi w 8-u grupach po 5 osób niepełnosprawnych.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób-Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym  . Zadanie zostało dofinansowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

Zadanie  zostało zrealizowane  w terminie od 01.08.2022 do 31.12.2022 poprzez organizację:

 1. Imprezy kulturalnej – byliśmy w Teatrze Powszechnym w Łodzi na przedstawieniu  pt.:”Szalone nożyczki”
 2. Imprezy edukacyjnej – zajęcia artystyczne zorganizowane były razem z Osadą Leśną – Gospodarstwem Agroturystycznym. Osada prowadzi zajęcia związane z twórczością ludową i reaktywuje ginące zawody.

-Warsztaty „Od ziarenka do bochenka „ – to zapoznanie się z całym cyklem powstawania chleba. Podczas zajęć  używaliśmy dawnych narzędzi i metod jakie stosowali piekarze.

-Warsztaty „Rogożyna” polegają na wyplataniu z rogożyny przedmiotów domowego użytku.

-Warsztaty „Zwierzaki-wełniaki” to nauka pozyskiwania wełny od zwierząt i obróbka tej wełny i utkanie makatki.

Takie zajęcia na łonie natury, w budynkach jak w dawnej wsi – to aktywne poznawanie sztuki ludowej.  Zajęcia ,które pobudzają ciekawość, emocje, a także wzbogacają zainteresowania różnymi zapomnianymi zawodami.

 1. Imprezy rekreacyjnej – zajęcia relaksacyjno-odprężające w Basenach Termalnych w Poddębicach i w Uniejowie. Woda  ma bardzo korzystny wpływ na zdrowie ,jest wykorzystywana w celach rehabilitacyjnych.