W ramach naszej działalności statutowej prowadzimy w sposób ciągły realizację zadań rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych oraz zajęcia warsztatowe przystosowujące do pracy. Ponadto organizujemy zajęcia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych intelektualnie głównie w stopniu umiarkowanym, współdziałamy z innymi organizacjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych, organizujemy imprezy artystyczne i kulturalne, zajęcia muzyczne i artystyczne oraz wycieczki i spotkania integracyjne.

W kwietniu 2008r byliśmy na 1-dniowej wycieczce we Wrocławiu, w czerwcu 2008 r. zorganizowaliśmy 4-dniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego połączoną z plenerem malarskim we współpracy z Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych w Kazimierzu D. Byliśmy także na wycieczkach typowo historycznych ? zwiedzanie zabytków Łodzi oraz szlakiem pierwszych Piastów w Sieradzu.

Od wielu lat współpracujemy z łódzkimi domami kultury przygotowując liczne programy wokalno-taneczne różnorodne tematycznie. Osoby niepełnosprawne bardzo lubią muzykę i taniec oraz inne środki artystyczne, lubią występować na scenie, czują się wtedy dumni i szczęśliwi. Jest to jedna z najlepszych form rehabilitacji szczególnie dla osób upośledzonych umysłowo.

W 2007 r. nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Pomocy Dzieciom Jaś i Małgosia, polegającą na realizacji projektu z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt „Teatr bez kurtyny” ma na celu rehabilitację i integrację osób niepełnosprawnych poprzez działania teatralne.

W ramach zajęć teatralnych zostało przygotowane przedstawienie pt. „Wszyscy jesteśmy nienormalni”, które zostało w 2008 r. wystawione w Centrum Manufaktura, a w 2009 r., w Teatrze imienia Jaracza w Łodzi. Ponadto przygotowaliśmy wspólnie z grupą studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi projekt przy wsparciu Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu?”pt. „Media w świecie wartości” na zasadzie edukacyjnych warsztatów filmowych. Warsztaty mają na celu zaangażowanie młodzieży z mniejszymi szansami do udziału w życiu społecznym oraz kulturalnym, do aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji filmu oraz integracji ze środowiskiem artystycznym.

Jest to innowacyjne przedsięwzięcie stwarzające możliwość kompleksowego poznania wszystkich etapów powstawania dzieła filmowego, począwszy od pomysłu, poprzez tworzenie scenariusza, scenografii, realizację zdjęć, montaż oraz promocję filmu (reklama, dystrybucja).

W 2009r. otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Kupiliśmy Atlas 3-stanowiskowy, wioślarza oraz piłki rehabilitacyjne.

Zadaniem naszego Stowarzyszenia jest kompleksowa rehabilitacja osób upośledzonych, u których występuje wiele schorzeń współistniejących, a głównie wad fizycznych ? niedowłady kończyn, wady postawy, przykurcze mięśni, zaburzenia koordynacji ruchowej, wydolności oddechowo – krążeniowej i inne. Dlatego bardzo ważnym elementem całej rehabilitacji jest rehabilitacja ruchowa.

Zakup dodatkowego sprzętu do rehabilitacji pozwala nam na rozszerzenie ilości i jakości wykonywanych ćwiczeń fizycznych.

Prowadzona w ciągu miesiąca rehabilitacja obejmuje przeciętnie 40 osób – młodzieży ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Otrzymaliśmy także dofinansowanie w 2009 r. z PFRON i UMŁ na zorganizowanie wycieczki krajoznawczo – rekreacyjnej w Pieniny dla 30 osób niepełnosprawnych. Wycieczka odbyła się w terminie od 14 do 19 września. Program wycieczki obejmował wiele atrakcji m.in.: wędrówki piesze szlakami górskimi, spływ Dunajcem, przejazd kolejką górską i zwiedzanie uzdrowisk. Dzięki temu osiągnęliśmy następujące cele: integracja osób niepełnosprawnych, kultywowanie i pielęgnacja tradycji narodowych, rozwój zainteresowań – zapoznanie się z historią Polski, jej najpiękniejszymi zakątkami i zabytkami, a przede wszystkim poznanie kultury regionalnej i XIX wiecznej architektury zdrojowej uzdrowisk Pienińskiego Parku Narodowego.

W 2009 r. ze środków UMŁ otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt „Psychoterapia tańcem i ruchem”. Rezultatem tego projektu jest teledysk pt. ?Cudowny lek?.

We wrześniu 2010r. zrealizowaliśmy projekt „Krainą Wielkich Jezior do integracji -cud natury ,cudem dla człowieka”. Konkurs organizowało Regionalne Centrum Polityki Społecznej ze środków PFRON.

W ramach projektu wyjechaliśmy na 7-io dniową wycieczkę na Mazury i do Wilna. W trakcie wycieczki nasi podopieczni fotografowali przyrodę co zostało udokumentowane w wydanym przez nas albumie.

W 2011 roku otrzymaliśmy środki z Urzędu Miasta Łodzi na zorganizowanie szkolenia Nordic Walking w Warszawie . Uczyliśmy się maszerować z kijkami w Lesie Kabackim. Zwiedziliśmy Starówkę Warszawy.

W dniach 5-9 września 2011r. byliśmy na wycieczce w ramach projektu ” Karkonosze – cudowne miejsce na ziemi”. Nasz projekt został dofinansowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego ze środków PFRON.

Natomiast w grudniu 2011r. zorganizowaliśmy koncert w Filharmonii Łódzkiej pt.: ” Znamy się tylko z widzenia ” z udziałem zespołu TRUBADURZY. Koncert został dofinansowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego ze środków PFRON.

W 2012 r. zrealizowaliśmy nasz projekt „Blaski polskiej historii ” – byliśmy na wycieczce w Krakowie. Projekt dofinansował Zarząd Województwa Łódzkiego.

W listopadzie 2012r. zrealizowaliśmy projekt „Chcemy umieć więcej” – zakupiliśmy komputery do pracowni i odbyły się szkolenia komputerowe osób niepełnosprawnych. Projekt został dofinansowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego ze środków PFRON.

W 2013 r. byliśmy na 3-dniowej wycieczce w Białowieży ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego..

W roku 2013 zorganizowaliśmy pierwszy konkurs piosenki „Piosenka jest dobra na wszystko” dzięki dofinansowaniu Zarządu Województwa Łódzkiego i Urzędu Miasta Łodzi.

W roku 2014 i w 2015,2016 i 2018 w ramach kontynuacji zadania zorganizowaliśmy następne konkursy „Piosenka jest dobra na wszystko” dzięki dofinansowaniu Zarządu Województwa Łódzkiego i Urzędu Miasta Łodzi

 

W 2014 r. po raz pierwszy wystąpiliśmy do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  i otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”  dla 40 osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania byliśmy w Teatrze Wielkim w Łodzi na operze „Carmen”. Poza tym mogliśmy pojechać do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  Oprócz tego mieliśmy zajęcia na basenie.

 

W 2015r. również otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym” dla 40 osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zorganizowaliśmy:

1.Imprezę kulturalną – byliśmy w Teatrze Muzycznym w Łodzi na przedstawieniu muzycznym pt.: „Ten piękny, wspaniały świat”

2.Imprezę edukacyjną –  zajęcia plastyczne w Pracowni Działań Twórczych – gdzie osoby niepełnosprawne  brały udział w zajęciach malarstwa akwarelowego i olejnego, w zajęciach tworzenia papieru czerpanego i w zajęciach ceramicznych.

3.Imprezę rekreacyjną- nauka tańca Zumba prowadzoną przez doświadczoną szkołę tańca w Łodzi .

 

W 2016r. również otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”  dla 40 osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zorganizowaliśmy:

1.Imprezę kulturalną – byliśmy w Teatrze Nowym w Łodzi na przedstawieniu   pt.: „Mayday”

2.Imprezę edukacyjną –  Pracownia” Pod Złotym Jamnikiem” – zajęcia plastyczne gdzie  każda grupa brała udział w warsztatach ceramicznych -garncarstwo,  oraz w zajęciach artystycznych: wyrób biżuterii, malowanie na szkle i tkaninach, filcowanie.

3.Imprezę rekreacyjną – Kręgielnia- nauka i zawody gry w kręgle .

 

W 2017r. zadanie „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”  zostało  zrealizowane poprzez zorganizowanie spotkań i wyjazdów kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych  dla osób z niepełnosprawnościami wspierającymi ich aktywność w tej dziedzinach w formie :

 

1.Imprezy kulturalnej – wybraliśmy się do Teatru Powszechnego w Łodzi na przedstawienie  Pt.:”Szalone nożyczki”

2.Imprezy edukacyjnej – zajęcia plastyczne w Pracowni „Pod Złotym Jamnikiem” w skansenie obok Białej fabryki . Braliśmy udział w warsztatach malowania tkanin–batik, podstawy witrażu, oraz w zajęciach artystycznych: tworzenie mozaiki z różnych produktów, tworzenie mini ogródków z elementami ceramiki i żywej zieleni.

3.Imprezy rekreacyjnej – gry i zabawy połączone z elementami wspinaczki w Parku Linowym w Arturówku.  Impreza odbyła się w 2-ch grupach po 20 osób niepełnosprawnych. Każdy adresat zadania  skorzystał z tej formy rekreacji  podczas trwania zadania.

 

W 2018r. w ramach zadania Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”  w terminie od 01.08.2018 do 31.12.2018. zorganizowaliśmy :

 

1.Imprezę kulturalną –  wybraliśmy się do Teatru Powszechnego w Łodzi na przedstawienie  pt,: „Boeing,boeing”

2.Imprezę edukacyjną – zajęcia artystyczne w Akademii Rękodzieła w Łodzi- gdzie można poeksperymentować, dotknąć i doświadczyć.

  1. Imprezę rekreacyjną – jeden dzień w Termach Uniejów. Impreza odbyła się w 2-ch grupach po 20 osób niepełnosprawnych .

 

W 2019r. w ramach zadania Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”  w terminie od 01.08.2019 do 31.12.2019. zorganizowaliśmy :

 

1.Imprezę kulturalną – wybraliśmy się do Filharmonii Łódzkiej  w Łodzi na przedstawienie „Madagascar”

2.Imprezę edukacyjną – zajęcia artystyczne zorganizowane razem z pracownią Kreateria. . Zajęcia były prowadzone w 4 grupach po 10 osób niepełnosprawnych. Każda grupa brała udział w warsztatach tworzenia różnych form z wykorzystaniem powertexu  oraz tworzenia różnych prac z wykorzystaniem bardzo ciekawych efektów specjalnych np.: efekt rdzy, efekt mchu , kamienia i spękań. Zajęcia były prowadzone w naszej siedzibie w pracowni plastycznej.

3.Imprezy rekreacyjnej – zajęcia taneczno-fitnessowe Zumba i Salsation prowadzone  przez

doświadczoną trenerkę  klubu fitness w Łodzi w 2-ch grupach po 20 osób niepełnosprawnych.

Każdy     adresat zadania mógł skorzystać z tej formy rekreacji 5 razy podczas trwania zadania.

Zajęcia   prowadzone były w sali muzyczno-tanecznej w naszej placówce.

 

W 2021r. w ramach zadania Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”  w terminie od 01.08.2021 do 31.12.2021. zorganizowaliśmy:

  1. Imprezę kulturalną –  wybraliśmy się do Teatru Powszechnego w Łodzi na przedstawienie  pt.: „Dobra Zmiana”.
  2. Imprezę edukacyjną – zajęcia artystyczne zorganizowane razem z dwiema  pracowniami rękodzieła Fundacją „Twórczy Żar „ oraz „Foamiran w Polsce „ .

Zajęcia były bardzo ciekawe, wyzwalające kreatywność i emocje, a także rozwijające zainteresowania różnymi technikami plastycznymi, jakich jeszcze nasi podopieczni nie odkryli. Zajęcia były prowadzone w 8 grupach po 5 osób niepełnosprawnych. Każda grupa  brała udział w warsztatach tworzenia różnych form z wykorzystaniem zimnej porcelany, foamiranu  oraz tworzenia różnych prac za pomocą bardzo ciekawych efektów. Zajęcia były prowadzone w naszej siedzibie w pracowni plastycznej .

  1. Imprezę rekreacyjną – zajęcia relaksacyjno-odprężające przy muzyce prowadzone  były przez doświadczoną trenerkę  klubu fitness w Łodzi w 8-u grupach po 5 osób niepełnosprawnych.

 

    W 2022r. w ramach zadania Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”       w terminie od 01.08.2022 do 31.12.2022  zorganizowaliśmy:

  1. Imprezę kulturalną– byliśmy w Teatrze Powszechnym w Łodzi na przedstawieniu pt.:”Szalone nożyczki”

  2. Imprezę edukacyjnyjną- zajęcia artystyczne zorganizowane były razem z Osadą Leśną – Gospodarstwem Agroturystycznym. Osada prowadzi zajęcia związane z twórczością ludową i reaktywuje ginące zawody.

-Warsztaty „Od ziarenka do bochenka „ – to zapoznanie się z całym cyklem powstawania chleba. Podczas zajęć używaliśmy dawnych narzędzi i metod jakie stosowali piekarze.

-Warsztaty „Rogożyna” polegały na wyplataniu z rogożyny przedmiotów domowego użytku.

-Warsztaty „Zwierzaki-wełniaki” to nauka pozyskiwania wełny od zwierząt i obróbka tej wełny i utkanie makatki.

Takie zajęcia na łonie natury, w budynkach jak w dawnej wsi – to aktywne poznawanie sztuki ludowej. Zajęcia ,które pobudzają ciekawość, emocje, a także wzbogacają zainteresowania różnymi zapomnianymi zawodami. Zajęcia były prowadzone w 8 grupach po 5 osób niepełnosprawnych. Każda grupa brała udział w 3-ch warsztatach .

  1. Imprezę rekreacyjną – zajęcia relaksacyjno-odprężające na basenie.

Każdy adresat zadania skorzystał z tej formy rekreacji 2 razy podczas trwania zadania w Basenach Termalnych w Poddębicach i w Uniejowie. Woda ma bardzo korzystny wpływ na zdrowie ,jest wykorzystywana w celach rehabilitacyjnych.