WTZ jest placówką pobytu dziennego.

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach 5-cio osobowych w pracowniach terapeutycznych:

 • Gospodarstwa domowego
 • Plastyczne i rękodzieła artystycznego
 • Techniczna
 • Komputerowo-poligraficzna –przygotowanie do zawodu zgodnie z Planem Działalności Warsztatu i programami poszczególnych pracowni.

Pracownia Gospodarstwa Domowego

 • Nauczenie przygotowania różnego typu potraw.
 • Nauczenie pojęć i posługiwania się narzędziami i urządzeniami kuchennymi- przestrzeganie zasad BHP.
 • Nauczenie mycia naczyń kuchennych, estetycznego nakrywania stołu, estetyki spożywania posiłków, zasad zdrowego żywienia, dbania o czystość i higienę w kuchni.
 • Nauczenie dbania o czystość i estetykę mieszkania i jego otoczenia.
 • Nauczenie posługiwania się urządzeniami do utrzymania czystości-przestrzeganie zasad BHP.
 • Nauczenie dbania o czystość osobistą i posiadanej odzieży.
 • Nauczenie dekorowania wnętrz mieszkalnych i umiejętności wykonywania przedmiotów artystycznych zdobiących dom.
 • Nauka obsługiwania sprzętu radio-video-telewizyjnego.
 • Nauczenie rozróżniania i hodowania roślin doniczkowych i ogrodowych.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.

Pracownia Rękodzieła Artystycznego i Plastyczna

 • Poznanie różnych technik plastycznych i rękodzieła artystycznego
 • Poznanie rodzajów i właściwości materiałów do plastyki i rękodzieła artystycznego.
 • Nauczenie prostych technik wykonywania wyrobów artystycznych i użytkowych z różnego typu materiałów.
 • Nauczenie technik tkackich 
 • Opanowanie podstawowych operacji technologicznych.
 • Poznanie narzędzi służących do wykonywania prac plastycznych, bezpieczne ich stosowanie i utrzymywanie w stanie sprawności.
 • Poznanie i stosowanie narzędzi służących do wykonywania prac krawieckich, dziewiarskich, hafciarskich i tkackich.
 • Pokazanie możliwości wykorzystywania łączenia różnych materiałów, doboru kolorów i projektowania wzorów.
 • Nauczenie wykonywania obrazów haftowanych i z naklejanej włóczki oraz przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, upominków i kart okolicznościowych wykonanych techniką szycia, dziergania, tkania i haftowania.
 • Poznanie właściwości różnych materiałów.

Pracownia Techniczna

 • Nauka  majsterkowania, wykonywania  prostych prac stolarskich, konserwatorskich, naprawczych, monterskich itp
 • Nauka prostej obsługi   komputera
 • Wykonywanie  prac artystycznych i użytkowych.
 • Nauka posługiwania się sprzętem RTV, kamerą wideo i aparatem fotograficznym. 
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.
 • Nauka korzystania z doradztwa zawodowego i instytucji rynku pracy. 

Pracownia Komputerowo-Poligraficzna

 • Poznanie poszczególnych elementów komputera.
 • Nauka sprawnego posługiwania się klawiaturą i myszką komputera przy pisaniu w programach tekstowych.
 • Nauka korzystania z narzędzi systemowych.
 • Praca z pakietem MS Word.
 • Poznanie skrótów klawiaturowych i opcji ułatwiających dostęp.
 • Praca w sieci Internet, poznanie zasad działania przeglądarek i wyszukiwarek.
 • Poznanie zasad działania poczty e-mail, zakładanie i zarządzanie skrzynką pocztową.
 • Praca w programach graficznych, projektowanie kartek, zaproszeń, wizytówek, obróbka fotografii.
 • Nauka korzystania z drukarki, poznanie zasad ustawienia opcji drukowania.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu zdjęć i opisów do strony internetowej
 • Wykorzystanie komputera dla potrzeb doskonalenia zawodowego, tworzenie CV, wyszukiwanie ofert pracy, kontakt z pracodawcą.