Zarząd Stowarzyszenia :

Grażyna Paszkiewicz-Prokop -Prezes Zarządu
Małgorzata Tygielska – Z-ca Prezesa Zarządu
Agnieszka Białecka – Sekretarz Zarządu
Agnieszka Woźniak – Skarbnik Zarządu
Andrzej Prokop – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia :

Alicja Cholewa – Przewodnicząca Komisji
Halina Czarnecka – Z-ca Przewodn. Komisji
Andrzej Bogusiak – Członek Komisji