Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej dofinansowana jest ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

i Miasta Łodzi.