Serdecznie dziękujemy!
Wszystkim Osobom, Instytucjom oraz Firmom, które aktywnie wspierały nas przy realizacji naszych celów statutowych promowania twórczości osób niepełnosprawnych oraz rozwijania świadomości i ukazywania w pełni możliwości naszych podopiecznych, pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania.

Dzięki Waszej pomocy oraz udzielonemu wsparciu nasze przedsięwzięcia miały szanse powodzenia, a wszystkie spotkały się z ogromnie ciepłym i pozytywnym przyjęciem Łodzian, mających możliwość bezpośredniego osobistego kontaktu i poznania „prawdziwego” wizerunku osób niepełnosprawnych, którzy własną pracą i twórczością przełamywali bariery i stereotypy.