Powrót do kategorii Powrót

Warsztaty edukacyjne w Doboszówce

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym. Takie zadanie zostało dofinansowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

Zadanie  zrealizowaliśmy  w terminie od 01.08.2022 do 31.12.2022 poprzez organizację:

  1. Imprezy kulturalnej – byliśmy w Teatrze Powszechnym w Łodzi na przedstawieniu  pt.:”Szalone nożyczki”
  2. Imprezy edukacyjnej – zajęcia artystyczne zorganizowane były razem z Osadą Leśną – Gospodarstwem Agroturystycznym. Osada prowadzi zajęcia związane z twórczością ludową i reaktywuje ginące zawody.

-Warsztaty „Od ziarenka do bochenka „ – to zapoznanie się z całym cyklem powstawania chleba. Podczas zajęć  używaliśmy dawnych narzędzi i metod jakie stosowali piekarze.

-Warsztaty „Rogożyna” polegają na wyplataniu z rogożyny przedmiotów domowego użytku.

-Warsztaty „Zwierzaki-wełniaki” to nauka pozyskiwania wełny od zwierząt i obróbka tej wełny i utkanie makatki.

Takie zajęcia na łonie natury, w budynkach jak w dawnej wsi – to aktywne poznawanie sztuki ludowej.  Zajęcia ,które pobudzają ciekawość, emocje, a także wzbogacają zainteresowania różnymi zapomnianymi zawodami.

  1. Imprezy rekreacyjnej – zajęcia relaksacyjno-odprężające na basenach termalnych w Poddębicach i w Uniejowie.

Wesprzyj nas

Otwierając swoje serca – wspieracie osoby niepełnosprawne, które pragną szczęścia i pragną realizować swoje pasje i marzenia…
Dobro powraca!

Prosimy o przekazanie darowizny na rzecz naszego Stowarzyszenia, a my zrobimy wszystko, aby marzenia się spełniły!
Z góry bardzo dziękujemy.Skip to content